W powiecie

W powiecie

W opozycji do opozycji

6 września zamieściliśmy na prośbę autorów OŚWIADCZENIE OPOZYCYJNYCH RADNYCH POWIATOWYCH. Ponieważ nie zawsze mogę poświęcać czas na pracę dla portalu bezkresu.pl tak szybko, jakby tego wymagała sytuacja, z pewnym opóźnieniem przedstawiam swój komentarz do tego oświadczenia, uzupełniony również o zebrane opinie innych osób.

Z kilkoma tezami zawartymi we wspomnianym oświadczeniu się nie zgadzam, uważam je za błędne i demagogiczne i poniżej spróbuję z nimi podyskutować.

Autorzy, tłumacząc się z zarzutu o wpływie swojej działalności na tragiczną decyzję śp. Starosty, próbują wskazać, że tylko kontakty bezpośrednie dają możliwość oddziaływania ludzi na siebie. Jestem jednak pewien, że aby skrzywdzić (lub uszczęśliwić) człowieka nie trzeba się z nim bezpośrednio stykać. Argument, że spotykają się z władzami tylko na sesjach nie broni przed odpowiedzialnością za działania prowadzone poza sesjami. Co prawda mam wrażenie, że aktywność radnych ogranicza się tylko do ich udziału w sesjach - co zostało zauważone w artykule zamieszczonym na portalu zw.pl (Doświadczenie kałuży...).

 

Głównym przesłaniem opisywanego oświadczenia jest jednak - z zasady słuszne - żądanie upublicznienia relacji z dotychczasowych sesji Rady Powiatu.

Próbując odnaleźć powód dla tego apelu, oglądnąłem relacje z trzech z sesji (sesja I, sesja II, sesja III). Ponieważ postanowiłem nie kształtować swojej opinii tylko na podstawie tego materiału, poprosiłem również o uwagi osoby (spoza Rady) obecne na sesjach, aby przekonać się czy wskazany wyżej materiał jest reprezentatywny. Po przeanalizowaniu obejrzanych nagrań i zebranych opinii przestałem rozumieć dlaczego opozycji zależy na upublicznieniu przebiegu sesji. Wypowiedzi na siedząco, lekceważąca postawa (żucie gumy!) wyrażana przez spojrzenia i gesty to niechlubna "norma" znacząco utrudniająca zrozumienie mówcy (podobnie jak na pracę aparatu mowy źle działają ręce trzymane w kieszeni podczas wypowiedzi). Gdyby choć radni zabierający głos artykułowali swoje wypowiedzi w sposób zrozumiały dla odbiorcy – ale tak nie jest.

Po obejrzeniu pierwszych zwiastunów z początkowych sesji Rady, wiem jak Rada nie powinna pracować. Rozumiem w związku z tym decyzję Rady o nieupublicznianiu nagrań z dotychczasowych sesji. Niestety, opozycji udało się narzucić swój styl, co pozostali radni mogą również uznać (i chyba uznają) za własną porażkę. Pomysł z dostępem do nagrań sesji sam w sobie nie jest zły, ale opozycja powinna mocno się nad tym postulatem zastanowić, bo właściwie robi to na własną niekorzyść.

Rolą opozycji jest prowadzenie merytorycznej dyskusji i kontrolowanie rządzących, jednak dotychczasowa działalność opozycyjnych radnych nie spełniała tej funkcji. Opozycja z definicji jest krytyczna wobec grupy rządzącej, ale konstruktywna opozycja nie tylko krytykuje, potrafi również docenić dobre inicjatywy i nie stara się ich blokować. Tymczasem lekceważący sposób artykułowania wypowiedzi, widoczny brak szacunku dla pozostałych radnych (którzy przecież zostali wybrani z woli mieszkańców Powiatu) oraz ignorowanie Zarządu Powiatu, czynienie z błędów proceduralnych awantury zatrzymującej pracę Rady to podstawowa aktywność opozycji, którą dotychczas można było zaobserwować. Odnoszę wrażenie, że główną motywacją dla tych działań nie jest chęć budowania czegokolwiek, ale przeszkadzania, zgodnie z zasadą, że im gorzej, tym lepiej. Tego typu postawa doprowadziła do spolaryzowania Rady Powiatu, a ten stan uniemożliwia funkcjonowanie demokratycznych mechanizmów, jakie powinny działać pomiędzy rządzącymi a opozycją. Doszło do sytuacji, w którym żadna ze stron nie widzi możliwości czynienia kompromisów na rzecz drugiej i wypracowania wspólnego stanowiska w istotnych dla Powiatu sprawach. Skuteczność tak funkcjonującej opozycji – zajmującej tak usztywnione arogancją stanowisko - ocenić należy jako zerową.

Radni opozycyjni zapominają, że rolą RADY jest RADZIĆ. Nie włączając się w prace komisji, umywają ręce od odpowiedzialności, zostawiając dla siebie rolę krytykujących. Zarzucając w swoich wystąpieniach - z satysfakcją w głosie - Radzie błędy, zapominają, że nie popełnia ich tylko ten, co nic nie robi.

Jednak dla mnie najbardziej kontrowersyjnym i zaskakującym sformułowaniem w oświadczeniu opozycji jest zdanie: Samobójcza śmierć pana Starosty nie ma tu nic do rzeczy i niczego nie zmieni”.

Długo się zastanawiałem czy w ogóle powinienem je komentować. Wyraża się w nim bowiem całkowity brak szacunku dla zmarłego. Domyślam się, że intencją autorów oświadczenia było zapewnienie o kontynuowaniu swojej opozycyjnej misji. Jednak zabrzmiała w nim groźba dalszej pracy w Radzie w dotychczasowym stylu.

Nie daje to nadziei na jakąkolwiek współpracę i porozumienie w tej kadencji Rady i doprowadza do smutnej konkluzji, że na kolejnych sesjach nie mamy co liczyć na podniesienie poziomu dyskusji.

Komentarze   

 
#16 Marek Kraśny 2011-10-11 22:54
Panie Ja
Nie zamierzałem i nie zamierzam ograniczać roli opozycji li tylko do krytyki. Ani jeden wątek w mojej reakcji na zamieszczony tekst, w żadnym razie nie podkreślał krytycyzmu wobec rządzących, jako wyłącznej cechy opozycyjności. Moja reakcja odnosiła się jedynie do najistotniejsze go moim zdaniem wątku tekstu tj.bardzo subiektywnej niesprawiedliwe j oceny pracy i zachowań opozycji w Radzie Powiatu. Niesprawiedliwe j bo opartej wyłącznie na przekazie osób trzecich. Dziennikarski profesjonalizm wymaga wysłuchania wszystkich zainteresowanyc h stron, tylko po to aby dokonać prawidłowej oceny zaistniałej sytuacji. Zapewniam, że dotychczasowe propozycje, choćby w formie projektów uchwał, planu i sposobu pracy rady, jakie w ciągu w dziewięciu miesięcy złożyła grupa opozycyjna, nie były na pewno destrukcyjne, a miały przyczynić się do usprawnienia pracy radnych, oraz dawały szanse na merytoryczne radzenie o sprawach naszym zdaniem najistotniejszy ch dla mieszkańców powiatu. Podtrzymuję moją propozycję dotyczącą zapoznania się ze złożonymi przez opozycję propozycjami. Złośliwe dywagowanie czy czyjaś wypowiedź była mniej czy bardziej miałka i pospolita niczego nie zmieni w ocenie sytuacji. A co do rzekomej sofistyki mojej wypowiedzi, proponuję jeszcze raz bez emocji, przeczytać tekścik który napisałem, a postawienie tezy o tym, że jest on antysofistyczny nie nastręczy żadnego problemu.
 
 
#15 Ja 2011-10-11 18:09
Panie Marku
Mantrowanie we współczesnej demokracji i podkreślanie, w tejże, funkcji opozycji, zawężając jej możliwości do jedynego, a przez co wątpliwego, prawa krytykowania jest nie tylko zabiegiem mało przekonującym ale również miałkim.
Mało przekonującym, bo prawo do krytykowania ma każdy w tym kraju, nie musi zasiadać w radzie powiatu. Wystarczy zasiąść w jakiejś podrzędnej knajpie i dać upust swojemu niezadowoleniu. Ten akt demokracji jest tak pospolity i powszechny, że powoływać się na to prawo nie czyni Pana aktywności przecież niczym wyjątkowym.

Miałkim, ponieważ, i pewnie na tym etapie pana aktywności jest pan w stanie takie afekty (afekty, nie efekty) zarejestrować, mianowicie krytyka ma tylko - a czuję się jakbym przedszkolakowi tłumaczył - wtedy sens jeżeli jest w jakiejś podstawowej mierze konstruktywna.

List, który wystosowaliście , a który zamieścił tylko ten portal jest dowodem na to, że w swoich fundamentalnych intencjach ani pan, ani środowisko, które tworzy tzw. legendarną opozycję w powiecie, nie potraficie odróżnić faktów od urojeń.
zapraszam do dyskusji :))) bez sofistyki, którą pan tutaj uprawia.
 
 
#14 Marek Kraśny 2011-10-05 21:10
"Zanku" drogi - cytujesz za Wikipedią (...) Egzegeza (stgr. ???????? eksegesis – "wyjaśnienie, wyprowadzenie") – badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznyc h(...) Istotne w tej treści jest jedno, może dla Ciebie nieistotnie słowo : ZWŁASZCZA, oznaczające ni mniej ni więcej: przede wszystkim, nade wszystko, w szczególności etc. A to oznacza, że badanie i krytyczna interpretacja tekstu nie dotyczy WYŁĄCZNIE tekstów autorów o których raczyłeś wspomnieć.
 
 
#13 zanek 2011-09-29 13:43
Wg wszelkich tłumaczeń wypowiedziany wyraz dotyczy tylko świętych. A powoływanie się opozycji na świętych to już wielka przesada i to jeszcze pan:
Egzegeza (stgr. ???????? eksegesis – "wyjaśnienie, wyprowadzenie") – badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznyc h (opowiadających o żywotach świętych). Egzegeza jest sztuką rozumienia i wykładnia ukrytych w utworach prawd, alegorii, symbolicznych kodów sensów teologicznych; poznawania warstwy metaforycznej. Egzegeza biblijna jest ważną częścią chrześcijańskic h studiów teologicznych.
 
 
#12 Marek Kraśny 2011-09-29 08:28
(...) Rolą opozycji jest prowadzenie merytorycznej dyskusji i kontrolowanie rządzących, jednak dotychczasowa działalność opozycyjnych radnych nie spełniała tej funkcji (...). Panie Krzysztofie tylko pierwsza część tego stwierdzenia jest prawdziwa. Druga to niczym nieuzasadniona Pańska ocena działalności radnych opozycji . Jeżeli dokonuje Pan tak wnikliwej egzegezy oświadczenia, to może wypadałoby zapoznać się z projektami uchwał i interpelacjami jakie dotąd złożyła opozycja oraz reakcją rządzących na w/w. Jeżeli dokonuje Pan tak surowej oceny, to nie można tego robić na wyrywki w oparciu o 3 pierwsze sesje, które zawsze są bardziej polityczne niż merytoryczne i po zasięgnięciu opinii bliżej nieznanego środowiska. Gotowy jestem udostępnić Panu wszystkie merytoryczne materiały stworzone i zgłoszone przez radnych opozycyjnych tylko po to aby mógł Pan nieco bardziej obiektywnie spojrzeć na funkcjonowanie wschowskiego samorządu powiatowego
 
 
#11 syfon 2011-09-28 10:32
Zbyt wiele wątków zostało poruszonych w tej dyskusji, dlatego skomentuje kilka:
1. Wierzę, że oświadczenie radnych opozycji, nie miało na celu umniejszanie powagi śmierci starosty. Oświadczeniem chcieli zdjąć z siebie zarzuty, jakie płynęły w mediach z ust m.in. wicestarosty. A obarczanie winą opozycji za śmierć jest oburzające, wstrętne, haniebne i karygodne.
2. Niestety radni opozycji nie popisali się oświadczeniem. Wizerunkowo stracili. Treść oświadczenia nie do przyjęcia dla PR-owca. Szkoda. Stąd ta cała dyskusja nad tym pismem.
3. Powiat był źle zarządzany, tak jak i gmina, i wszyscy o tym wiemy. Powinno się o tym mówić głośno i wyraźnie. Śmierć starosty nie powinna zamykać krytyki dawnych poczynań Zarządu Powiatu.
4. Pokażcie mi taką gminę, powiat czy rząd w tym kraju, gdzie rządzący realizują pomysły opozycji ! Utrzymanie władzy jest najważniejsze. Rola opozycji jasna.
Twierdzenie, że "radni opozycyjni zapominają, że rolą RADY jest RADZIĆ. Nie włączając się w prace komisji, umywają ręce od odpowiedzialnoś ci..." świadczy o braku zrozumienia DLACZEGO tak się dzieje w naszym powiecie. JEST tam łamane prawo przez władze powiatu!!! (patrz pierwsze sesje czy statut powiatu) Resztę pozostawiam bez komentarza.
 
 
#10 czytajacazuwagą 2011-09-28 07:59
Katon czytaj ze zrozumieniem, sytuacja powiatu jest zła może nawet bardzo zła ale stwierdzenie cytuję:
"Interesowało mnie natomiast jakim był starostą i co zrobił dla powiatu, a tutaj nie ma czym się chwalić" wydaje się być lekko histeryczne. Kolejną sprawą jest fakt w jaki sposób opozycja zabiera głos i jakość tych piosm nie pozostawia złudzeń, pytaniem zaś pozostaje: czy ma do tego prawo: tak ma. Czy ma prawo rządać relacji z obrad: tak ma rozważania w tekście są zwróceniem uwagi na to co jeszcze mogłaby poprawić jesli faktycznie chce by obrady to oglądał cały powiat:) Wszyscy zapominaja także o tym, że zła sytuacaj starostwa to efekt zapewne zych decyzji ale na to wpływ ma również sytuacja ekonoiczna w Polsce, Europie świecie i będzie raczej jeszce gorzej.
Acha i przypomnij mi drogi Katonie te teksty pozytywnie traktujące obecną władzę, chetnie cofnę się do archiwum.
Nie chodzi także o to by opozycji mówić jak ma postępować ale skoro oni rządaja spełnienia swoich postulatów to ja rządam przedstawienia przez opozycję swoich pomysłów na polepszenie sytuacji w powiecie, zdaję się że bezkresu chetnie i szybko je opublikuje. Przypominam także że ostatnio pojawił sie na wszych łamach artykuł dotyczacy sytuacji w powiecie i miedzy innymi kwestii relacji zdaje się ze to był tekst autorstwa Pani Grzyb, a teraz jest soś w rodzaju odpowiedzi i to jest dla mnie dyskusja, której dawno nie byo. :-)
 
 
#9 Katon 2011-09-28 05:44
Robert trzeba być naprawdę ślepym i jednostronnie patrzeć na rzeczywistość aby zarzucać bezkresu bycie tubą opozycji. Nie pierwszy tekst kogoś będącego w opozycji spotyka się tu z kontrą. Jakos pod tekstami pozytywnymi dla władzy kontr nie widzę. A tutaj widzę samych specjalistów od opozycji. Fachowcy i autorytety samorządowe głoszą co opozycja wręcz robić powinna. Rozumiem, że Wasz punkt widzenia to prawda uniwersalna dla wszystkich. A jak ktoś ma inne zdanie to racji nie ma.
Nic z tego, że to rządzący w starostwie zafundowali swoja niekompetencją niezłą szopkę na początku kadencji. Nie ma kasy (są obcięcia funduszy) na rehabilitacje dzieci niepełnosprawny ch w SOSW ale było na zatrudnienie pana co się w urzędzie miasta nie sprawdził. Może napiszcie tym panom co mają robić. Wiecie wszystko o zadaniach opozycji to pouczcie i rządzących. No chyba, że są tacy idealni.
Ja rozumiem sens oświadczenia opozycji. Uznali, że ich działalność, normalna i powszechna w demokratycznym państwie, w demokratycznym samorządzie nie miała nic wspólnego z dramatycznym wyborem Pana Starosty. Dlatego działalność swoją zamierzają kontynuować dalej. I inaczej być nie powinno.
 
 
#8 Robert ze Wschowy 2011-09-27 22:17
Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, kiedy tekst jednego redaktora jest tak mocno podważany przez drugiego. Obiektywizm dziennikarstwa opiera się na możliwości prezentacji wszechstronnych opinii, a nie bycia tubą jednego, opozycyjnego środowiska. Tekst radnych opozycyjnych był żenujący i cieszę się, że w końcu ktoś wypowiedział to, o czym wielu tylko myślało. Dla mnie szczególnie ważne są słowa Pana Krzysztofa: "Radni opozycyjni zapominają, że rolą RADY jest RADZIĆ. Nie włączając się w prace komisji, umywają ręce od odpowiedzialnoś ci, zostawiając dla siebie rolę krytykujących. Zarzucając w swoich wystąpieniach - z satysfakcją w głosie - Radzie błędy, zapominają, że nie popełnia ich tylko ten, co nic nie robi". Gratuluję tekstu!
 
 
#7 Krzysztof Jasek 2011-09-27 22:00
Szanowni Państwo,
pomysł na osiągnięcie obiektywizmu tego portalu polegał na tym, że do jego prowadzenia przez pomysłodawcę (którego już co prawda nie ma w redakcji, ale idea jest wciąż żywa) zaproszeni zostali celowo ludzie o różnych poglądach. I dopiero poprzez danie możliwości wypowiedzi wielu różnym osobom mamy nadzieję na zbliżanie się do prawdy (choć to może za wielkie słowo).

Nie czuję że mam „licencję na całą wiedzę” i między innymi współpraca z pozostałymi w bezkresu uczy mnie, patrzenia nieco inaczej na świat (szerzej, krytyczniej, z punktu widzenia innych).
Zgadza się, natomiast, że mam osobisty stosunek do tej sprawy (Oświadczenia) i właśnie taki przedstawiłem, czując że pozostawienie Oświadczenia bez komentarza stanowi dla mnie oraz osób z którymi na jego temat rozmawiałem poważny dyskomfort.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

 • profile
  http://2ndhomeblog.net: http://2ndhomeblog.net

  Czytaj więcej...

   
 • e-lusterko.pl
  Artykuł niczego sobie. Będę tu częściej

  Czytaj więcej...

   
 • Rafaello diTravelfan
  Hej ! Jestem świeżo po lekturze Twojej barwnej relacji z imprezy Kolory pustynnych ...

  Czytaj więcej...

   
 • http://signilight-
  Super artykuł! Dziękuję bardzo, na pewno wrócę.

  Czytaj więcej...

   
 • www.
  Nie do końca ze wszystkim się zgodzę, ale w gruncie rzeczy dobrze napisane i będę ...

  Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Newsletter