Polecamy

Polecamy

Biznesmeni całej gminy – łączcie się!

W pierwszych dniach sierpnia w Sali Rady Miasta wschowskiego ratusza odbyło się spotkanie, które miało na celu zainicjować proces tworzenia samorządu gospodarczego we Wschowie. Organizatorem był Urząd, ze szczególnym podkreśleniem inicjatywy wiceburmistrza Miłosza Czopka. Jako goście (nie pierwszy raz już we Wschowie) pojawili się członkowie zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) – prezes Janusz Jasiński, dyrektor Jarosław Nieradka, kierownik Oddziału OPZL w Nowej Soli Łukasz Rut. Przedstawiona została dotychczasowa działalność organizacji, jej obecne cele oraz plany na przyszłość. Obecnym na spotkaniu wschowskim przedsiębiorcom (w liczbie około 20) zaproszeni z OPZL działacze przedstawili zakres działalności samorządu gospodarczego oraz przekonywali, że najprostszą i najskuteczniejszą formą jego powstania we Wschowie jest utworzenie oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Z pobieżnej obserwacji wynika, że brakuje we Wschowie osób, które chciałyby się zaangażować w tworzenie takiego samorządu. W takim razie skorzystanie z wypracowanej już formy działalności przez OPZL jest jedyną i jak się wydaje skuteczną metodą na utworzenie struktury samorządu gospodarczego w naszym regionie. Potencjał i doświadczenia jakie ma OPZL otwierają automatycznie wiele drzwi, nad których otwarciem trzeba by mozolnie pracować samodzielnie. Dodatkowo powstaje efekt łączenia energii wynikającej z pracy wielu osób, co widocznie zwiększa efekty w działaniu. Każdy z prowadzących działalność wie ile czasu zajmują z pozoru proste czynności organizacyjne, które w przypadku włączenia się do istniejącej struktury OPZL zostają niejako załatwione „od ręki”.

Ciekawym przykładem, jak organizacja wojewódzka jaką jest OPZL może pomagać w rozwiązywaniu regionalnych problemów, jest działalność oddziału OPZL w Nowej Soli. Tamtejszy oddział ze wsparciem struktury wojewódzkiej organizacji pracuje nad lokalnymi sprawami, dotyczącymi firm działających na terenie Nowej Soli. Tak więc nie tylko pomaga w sprawach ogólnych, dotyczących każdej firmy, ale - znając problemy firm lokalnych, będąc blisko nich - stara się być inicjatorem zmian zmierzających do ich rozwiązania.

Nie można też przecenić większej siły oddziaływania wielu zrzeszonych przedsiębiorców na władze samorządowe. Znacznie łatwiej obu stronom (samorządom oraz przedsiębiorcom) jest definiować i rozwiązywać problemy, gdy istnieje reprezentacja osób działających w gospodarce na terenie podlegającym danemu samorządowi. Funkcjonuje to na wszystkich szczeblach władzy. Myślę, że brak takich struktur we Wschowie odczuwają przedsiębiorcy oraz urzędnicy.

Mam nadzieję, że kolejne spotkanie, które odbędzie się już wkrótce rozwieje ewentualne wątpliwości osób wahających się czy przystąpić do lubuskiej organizacji. Spotkanie rozpocznie się w piątek 23 września w Zamku Królewskim o godzinie 12.00, a zaproszenie na nie jest otwarte dla każdego przedsiębiorcy, działającego nie tylko na terenie gminy Wschowa, ale także dla prowadzących działalność na terenie powiatu.

Obecny na sierpniowym spotkaniu wiceburmistrz Miłosz Czopek, zagadnięty o swoje spostrzeżenia na temat współpracy samorządu i przedsiębiorców, odpowiedział:

Niestety w naszym kraju tylko nieznaczna ilość przedsiębiorców skupiona jest w różnych organizacjach pracodawców. Zaobserwować jednak można pewne zmiany w świadomości biznesmenów. Zauważają oni potrzebę bycia w grupie. OPZL nie stawia ograniczeń np. dotyczących liczby personelu czy wysokości obrotu. Rozwój jest kluczem sukcesu. Dziś można być jednoosobową firmą, a za parę lat zatrudniać kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. I wtedy rośnie waga dostępu do informacji, powiązań klastrowych czy wspólnych projektów. Spore znaczenie ma również fakt, że lubuska organizacja jest członkiem Lewiatana, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, jednego z czterech partnerów w procesie negocjacyjnym z rządem na mocy ustawy oraz ma w zarządzie Lewiatana swoich członków.

A co na to Wschowa? Niestety do tej pory nie „dorobiliśmy” się samorządu gospodarczego – silnej, niezależnej grupy przedsiębiorców, która proponuje kierunki rozwoju, inicjuje procesy i nie stroni, w razie konieczności, od konstruktywnej krytyki i merytorycznej dyskusji. Samorząd i biznes jawią się jak dwa osobne twory. Potrzebny jest stabilny i trwały „most”. To jedna z płaszczyzn. Drugą jest możliwość utworzenia stałego biura we Wschowie dedykowanego przedsiębiorcom lokalnym. Czy nie można ze Wschowy prowadzić dużych projektów skierowanych do przedsiębiorców? Można, a nawet należy to robić. Bieżące informacje o środkach unijnych, preferencyjnych pożyczkach, porady prawne i biznesowe dopełnią profil. Z mojego punktu widzenia to same korzyści. Wszystko we Wschowie, na bieżąco i systematycznie. Inicjacja już nastąpiła. Jeżeli dodamy do tego zmiany zaproponowane w studium – tworzenie nowej strefy gospodarczej, tereny pod fermy wiatrowe, czy przeznaczenie we wszystkich miejscowościach stref pod industrializację, usługi i mieszkania, to wizja ta pozwala przypuszczać, że Wschowa zmieni w najbliższych latach swoje oblicze.

Nawiązując do zbliżającego się, kolejnego spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami OPZL, dodał:

W spotkaniu weźmie również udział wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki. Poinformuje on przedsiębiorców o dotacjach dla firm w kolejnym okresie programowania UE oraz o kwestii rozwoju regionu w dokumentach rządowych. Perspektywy są bardzo obiecujące.

Ostatnie komentarze

 • Rafaello diTravelfan
  Hej ! Jestem świeżo po lekturze Twojej barwnej relacji z imprezy Kolory pustynnych ...

  Czytaj więcej...

   
 • www.
  Nie do końca ze wszystkim się zgodzę, ale w gruncie rzeczy dobrze napisane i będę ...

  Czytaj więcej...

   
 • Krystyna
  Brawo Janeczko - są miejsca,gdzie rządzi przyroda, a nie pseudoturyści jakiejkolwiek ...

  Czytaj więcej...

   
 • anastazja
  świetnie autor opisuje swoje wojaże w lutym i ja lecę do Indii i trochę się ...

  Czytaj więcej...

   
 • http://www.
  Bardzo dobrze powiedziane, w wielu kwestiach się zgadzam.

  Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

Newsletter